Goede raad gaat voor de baat , het kan wel! 

PolyConsult is de dienstverlener voor het ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

Van startende ondernemer tot succesvolle ondernemers, we hebben ze allemaal in ons klantenbestand.
Profiteer van onze 40+ jaar ervaring in Management / Bestuur / Advies. 
We zijn gevestigd in Noord-Holland  in het historische  centrum van Enkhuizen 

No nonsense

Geen 9-17 mentaliteit

40+ jaar ervaring

Een onderneming starten….

PolyConsult heeft meer dan 40 jaar ervaring met het adviseren en coachen van startende ondernemers, zoals hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan, een liquiditeitsprognose en bepaling van de eventuele financieringsbehoefte.

Er kunnen zich tal van situaties voordoen waarin u onze ervaring en expertise kunt gebruiken.

PolyConsult / boekhouding / consultant / adviseur & coach voor de ondernemers van Noord-Holland - Flevoland - Friesland

Succes en nu?

Succes is niet altijd even makkelijk, want wat is de volgende stap?
Gaan we nee verkopen of uitbreiden, opschalen, verhuizen?
Hebben we genoeg liquide middelen om te groeien zonder problemen?
Geen tijd meer voor de administratie of al dat gedoe met de belastingdienst. 
etc.

PolyConsult / boekhouding / consultant / adviseur & coach voor de ondernemers van Noord Holland - Flevoland - Friesland

Advisering, keuze rechtsvorm, algemene bedrijfsvoering, interne organisatie, personeelsbeleid, marketingstrategie, boekhouding, belastingzaken, verkoop en communicatie, financieel beleid, financiering, verzekeringen, automatisering, coaching, coachen van - startende - ondernemers, klankborden met directie en/of management, strategische keuzes, meedenken op alle vlakken van het ondernemerschap.

= PolyConsult

Boekhouding

  PolyConsult werkt met het programma Exact on Line, dus in de cloud. Dat geeft veel voordelen. Via ‘Scan & Herken’ kunnen verkoop- en inkoopfacturen geupload worden, waarna, indien de gegevens herkend worden, de facturen direct geboekt worden. Niet herkende facturen kunnen na een boekingsvoorstel verwerkt worden. Deze methode werkt kostenbesparend voor de ondernemer. Via een ‘bankkoppeling’ kunnen bankmutaties verwerkt worden, waardoor nog meer kosten bespaard kunnen worden.

Loonadministratie

De loonadministratie wordt gevoerd met Winsalar, een gerenommeerd loonadministratieprogramma: Het verzorgen en het naar het emailadres van de werknemer verzenden van loonslips (eventueel met bedrijfslogo) Het verzorgen elektronische aangifte Loonheffing, jaaropgaaf werknemers, te downloaden van het werkgeversportaal. Eventueel, verzorgen van ziek- en herstelmeldingen, melding aan UWV, ziekteverzuimverzekeraar, Arbodienst, etc.  


Personeelszaken

PolyConsult kan de ondernemer op verschillende gebieden van advies dienen. Een overzicht:
- Het maken van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
- Flexcontracten
- Stageovereenkomsten
- Werving en personeel
- Opstellen personeelsadvertentie
- Selectie kandidaten, interviews en beoordeling
- Aanstelling met arbeidsovereenkomst
- Advies over pensioenregeling
- Toepassing CAOHeeft u een BV?

 Voor een BV biedt PolyConsult naast de normale dienstverlening het volgende:

- Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders
- Deponeren publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel. Het is vanaf boekjaar 2016 verplicht om dat digitaal (XBRL-file) te doen. PolyConsult doet dat tegelijk met de aangifte Vennootschapsbelasting
- Aangifte Vennootschapsbelasting
- Loonadministratie voor het verplichte Dga-loon
- Aangifte Dividendbelasting

Overweegt u een BV op te richten:

- Voor- en nadelen, kosten en inkomen uit een BV t.o.v. de eenmanszaak of v.o.f.

- Hulp bij de keuze van de notaris en het opmaken van de statuten

ZZP'ers

PolyConsult heeft een langjarige ervaring met ZZP’ers. Na het verdwijnen van de jaarlijkse verklaring van de belastingdienst, is een overeenkomst met de ZZP’er verplicht. Deze moet voldoen aan de eisen, die de Belastingdienst stelt aan een samenwerkingsovereenkomst met de opdrachtgever, dit ter voorkoming van een fictieve dienstbetrekking.

Een goede overeenkomst is in het belang van zowel de opdrachtgever als de ZZP’er.

Per 1 januarie 2017 zijn er al veel aangeleverde modellen door de Belastingdienst afgekeurd. PolyConsult kan helpen bij het maken van een correcte ZZP-overeenkomst.

Flessenscheepjes Museum

Jan Hetteling, directeur van PolyConsult, is mede-oprichter van de Stichting Flessenscheepjes Museum en is al 25 jaar voorzitter van de stichting, die het Flessenscheepjes Museum – zonder subsidie – exploiteert. PolyConsult sponsort administratieve diensten en kantoormaterialen.

NIEUW!
Maandelijkse betalingen.

Nieuw bij PolyConsult is, dat op basis van een geschatte hoeveelheid mutaties de kosten van de boekhouding, het doen van BTW-aangiften en het opmaken van de jaarcijfers, betaald kunnen worden door middel van een maandelijkse betaling. Achteraf vindt geen verrekening plaats. De ondernemer weet waar hij aan toe is en PolyConsult loopt daarbij het risico van het meer- of minderwerk. Voor een volgend boekjaar kan het maandelijkse bedrag in overleg – op basis van feitelijke gegevens – worden aangepast.

PolyConsult , voor elke ondernemer in het midden- en klein bedrijf

We zijn er voor elke ondernemer in het midden- en klein bedrijf, voor stichtingen of non-profit-organisaties, ZZP’ers, etc.We zijn gevestigd in Enkhuizen. Enkhuizen is goed te bereiken vanuit Friesland , Flevoland en andere delen van Noord-Holland. Een bezoek aan ons kantoor in Enkhuizen is een goede reden om neer te strijken op één van de vele terrasjes, een hapje te eten in één van de vele restaurantjes of om een gezellig te shoppen in de vele leuke winkeltjes. Vergeet niet het Flessenscheepjes Museum (uniek in de wereld) te bezoeken!

Goede raad gaat voor de baat! - Het Kan wel!

Contact:

PolyConsult - Paktuinen 23c -1601 GD - Enkhuizen - Tel. 0228-317762 - KvK nr. 360.05.066 - BTW nr. 0672.89.587.B.01-  IBAN NL25INGB0003564902 - info@polyconsult.nl - www.polyconsult.nl
All copyrights reserved by Polyconsult.Webdesign / App design / Creative minds
Made with love in  Palau.