Goede raad gaat voor de baat , het kan wel! 

Boekhouding

PolyConsult werkt met het programma Exact on Line, dus in de cloud. Dat geeft veel voordelen.Via ‘Scan & Herken’ kunnen verkoop- en inkoopfacturen geupload worden, waarna, indien de gegevens herkend worden, direct doorgeboekt worden. Niet herkende facturen kunnen na een boekingsvoorstel verwerkt worden. Deze methode werk kostenbesparend voor de ondernemer. Via een ‘bankkoppeling’ kunnen bankmutaties verwerkt worden, waardoor nog meer kosten bespaard kunnen worden.

Boekhouding door ondernemer

Boekhouding door ondernemer – gedeeltelijk – zelf op eigen computer.
De ondernemer moet dan zelf een abonnement op Exact on Line nemen. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen modules in het pakket. Zo kunnen bijvoorbeeld met het programma offertes en facturen gemaakt worden en automatisch worden doorgeboekt naar de boekhouding. Via een bankkoppeling kunnen betalingen worden afgeboekt van de openstaande facturen.
Een enorme tijds- en kostenbesparing.

Boekhouding door PolyConsult

Boekhouding door PolyConsult
De stukken worden geupload naar de administratie van het bedrijf.
Via een bankkoppelong kunnen automatisch betalingen worden afgeboekt van de openstaande facturen.

Samenstellen Jaarcijfers

Opmaken jaarrekening in balansrapport (ook t.b.v. Bank)

Wat kost de Boekhouding

De kosten van het door PolyConsult bijwerken van een boekhouding is sterk afhankelijk van het aantal mutaties dat moet worden ingevoerd en de de wijze, waarop het boekwerk wordt aangeleverd. Op basis van een schatting van de te verwerken mutaties kunnen de kosten worden geraamd.

PolyConsult beperkt de kosten door middel van:een bankkoppeling.
De bankmutaties worden automatisch gedownload van de site van de bank.
Betalingen van klanten of leveranciers met een betalingskenmerk, worden automatisch verwerkt en afgeboekt van de openstaande facturen;het uploaden van inkoop- en verkoopfacturen naar een uniek e-mailadres van de klant.
Er wordt door het systeem een boekingsvoorstel gedaan.
Het uploaden van andere documenten, die van belang zijn voor de boekhouding, b.v. een omzet- of kasstaat.het werken met een rapportgenerator, waardoor de kosten van het opmaken van een jaarrekening laag blijven.De normale gang van zaken is, dat het boekwerk op basis van een uurtarief wordt berekend en, in het volgende boekjaar de jaarcijfers worden gemaakt op basis van een uurtarief, de jaarrekening worden gepresenteerd in een balansrapport.

Nieuw

Nieuw bij PolyConsult is, dat op basis van een geschatte hoeveelheid mutaties de kosten van de boekhouding, het doen van BTW-aangiften en het opmaken van de jaarcijfers, betaald kunnen worden door middel van een maandelijkse betaling. Achteraf vindt geen verrekening plaats. De ondernemer weet waar hij aan toe is en PolyConsult loopt daarbij het risico van meer- of minderwerk. Voor een volgend boekjaar kan eventueel het maandelijkse bedrag in overleg – op basis van feitelijke gegevens – aangepast worden.

PolyConsult , voor elke ondernemer in het midden- en klein bedrijf

We zijn er voor elke ondernemer in het midden- en klein bedrijf, voor stichtingen of non-profit-organisaties, ZZP’ers, etc.We zijn gevestigd in Enkhuizen. Enkhuizen is goed te bereiken vanuit Friesland , Flevoland en andere delen van Noord-Holland. Een bezoek aan ons kantoor in Enkhuizen is een goede reden om neer te strijken op één van de vele terrasjes, een hapje te eten in één van de vele restaurantjes of om een gezellig te shoppen in de vele leuke winkeltjes. Vergeet niet het Flessenscheepjes Museum (uniek in de wereld) te bezoeken!

Goede raad gaat voor de baat! - Het Kan wel!

Contact:

PolyConsult - Paktuinen 23c -1601 GD - Enkhuizen - Tel. 0228-317762 - KvK nr. 360.05.066 - BTW nr. 0672.89.587.B.01-  IBAN NL25INGB0003564902 - info@polyconsult.nl - www.polyconsult.nl
All copyrights reserved by Polyconsult.







Webdesign / App design / Creative minds
Made with love in  Palau.